Usługi profesjonalne

Zbuduj silne relacje z klientami i identyfikuj nowe szanse sprzedażowe za oprogramowania CRM dla firm usługowych

Prośba o prezentacje demo

Najnowocześniejsze oprogramowanie CRM pomagające wyprzedzić konkurencje

Creatio CRM dla usługodawców zapewnia efektywne operacje sprzedażowe i pozwala firmom zautomatyzować procesy biznesowe klienta. Ten profesjonalny system CRM pozwala skonsolidować dane o klientach, zwiększyć skuteczność zarządzania sprzedażą, planować i zarządzać projektami przez: role, warunki, etapy, czasy planowane a rzeczywiście wykorzystane, jak również zarządzać zasobami ludzkimi.

 • Zarządzanie projektami i współpracą

  Wykorzystaj Creatio do efektywnej współpracy z projektami, terminami projektów, zarządzaniu kosztami, przypisywaniu zadań do osób lub zespołów:

  • Planuj obciążenia, wdrażaj procesy biznesowe aby przypisać zadania I zasoby
  • Obliczaj koszty bazując na zewnętrznych i wewnętrznych stawkach
  • Automatycznie obliczaj koszt usług, śledz wszstkie dodatkowe koszty, analizuj dochodowość projetu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Używaj Creatio aby zachować wszystkie informacje o swoich pracownikach i zespołąch w jednym miejscu:

  • Twórz i utrzymuj kompletne bazy danych pracowników
  • Ustal i monitoruj harmonogram zespołu
  • Monitoruj liste aktywności personelu, śledz obciążenia i role projektu
  • Ustal wewnętrzne I zewnętrzne stawki, automatyzuj faktury
 • Zarządzanie klientem

  Stwórz pojedynczą baze danych wszystkich kontrahentów I kontaktów z którymi pracujesz i zbuduj 360 stopniowy widok klienta:

  • Zbieraj istotne dane o klientach za pośrednictwem wielu kanałów
  • Wykorzystaj wiele kryteriów segmentacji klientów
  • Śledz historie komunikacji
  • Wzbogacaj profile klientów informacjami z otwartych źródeł
  • Analizuj baze klientów, aby zidentyfikować nowe szanse sprzedaży
 • Zarządzanie sprzedażą i marketingiem

  Skorzystaj z rozszerzonej możliwości zarządzania sprzedażą I marketingiem w Creatio:

  • Twórz i uruchamiaj wielokanałowe kampanie marketingowe
  • Zautomatyzuj proses sprzedaży, rozszerz szanse na sprzedaż krzyżową
  • Śledz historie dla każdej szansy sprzedażowej, wybierz najlepszą strategie sprzedaży
  • Śledz spełniane warunki umów z klientami
 • Zarządzanie dokumentami i wiedzą

  Zaoferuj swoim pracownikom natychmiastowy dostęp do obszernych dokumentów i bazy wiedzy:

  • Twórz szablony, organizuj kategorie dokumentów, włącz kontrole wersji
  • Twórz szablony, organizuj kategorie dokumentów, włącz kontrole wersji
  • Wielowarstwowo automatyzuj procesy recenzowania i zatwierdzania
  • Błyskawiczny dostęp do centralnej biblioteki dokumentów
 • Zarządzanie procesami biznesowymi

  Automatyzacja kluczowych procesów z Creatio:

  • Bezproblemowo zarządzaj całą obsługą klientów i zadaniami zaplecza organizacji
  • Zautomatyzuj codzienne rutynowe czynności oraz przepływy pracy, aby utrzymać koncentracje personelu na klientach
  • Projektuj i optymalizuj procesy za pomocą intuicyjnego projektanta wizualnych procesów
  • Usprawnij wewnętrzną komunikacje

Skontaktuj się z nami i pozwól zademonstrować jak Twoja firma może skorzystać z Creatio