Widok klienta 360°

 • Ujednolicona baza klientów
 • Kompletność profilu
 • Segmentacja podmiotów prawnych I osób fizycznych
 • Interakcja i historia komunikacji
 • Wzbogacania danych za pośrednictwem mediów społecznościowych
 • Analityka bazy klientów

 

Stwórz 360-stopniowy obraz klienta banku: zarządzaj profilami podmiotu prawnego, danymi kontaktowymi, monitoruj historię interakcji z każdym klientem. Zobacz produkty, które były oferowane, oraz transakcje które zostały dokonane z klientem, w tym: umowy, rachunki bankowe, karty i inne instrumenty finansowe.  Dzięki Financial Services Creatio, sales edition można tworzyć najbardziej skuteczne strategie komunikacji, oferować klientom odpowiednie produkty finansowe oraz poprawić obsługę.

System pozwala na segmentacje klientów zależnie od: branży, rocznego obrotu, liczby pracowników, geografii. Możesz przypisywać priorytety w oparciu o praktycznie dowolny zestaw reguł biznesowych i dodawać ważność każdemu parametrowi w profilu klienta. Creatio przechowuje informacje o wszelkiej interakcji z każdym klientem korporacyjnym, co pozwala ocenić postęp waszych relacji, zmienić podejście, aby osiągnąć lepsze wyniki i przemyśleć decyzje na podstawie danych. Możesz z łatwością znaleźć klientów na Facebooku lub Twitterze i wzbogacić swoje profile w Creatio przy użyciu wstępnie wbudowanych funkcji integracji mediów społecznościowych. Podczas tworzenia nowych rekordów system automatycznie wyszukuje duplikaty. Możesz również ręcznie sprawdzać lub zaplanować okresowe wyszukiwanie zduplikowanych osób prawnych lub osób fizycznych. Analizuj bazy danych klientów za pomocą dashboardów i zmieniaj dane w taki sposób, aby były pomocne w identyfikacji nowych możliwości.

Narzędzia współpracy

 • Firmowa sieć społecznościowa
 • Panel komunikacyjny
 • Zadania i kalendarz
 • E-mail
 • Połączenia
 • Analityka

Financial Services Creatio, sales edition  zapewnia narzędzia do współpracy, które mogą zwiększyć wydajność zespołu:

 • Firmowa sieć społecznościowa: Angażuj się, współpracuj i dziel się informacjami jeszcze wydajniej! Zapisz się, aby zyskiwać aktualne dane z różnych kanałów, projektów i kontaktów. System umożliwia użytkownikom w różnych działach, jednostkach biznesowych i regionach dyskusję o klientach, ofertach, projektach, dzielenie się doświadczeniem, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania, „polajkowanie” oraz skomentowanie postów.
 • Panel komunikacyjny: Nawiązuj połączenia, zarządzaj e-mailami, zatwierdzaj kontakty i współpracuj  w korporacyjnej sieci społecznościowej bezpośrednio z systemu.
 • Zadania I kalendarz: Twórz osobiste lub grupowe zadania związane z kontaktami, szansami sprzedaży lub dokumentami. Synchronizuj zadania i kalendarz z Kalendarzem Google, Microsoft Exchange i dostawaj powiadomienia i przypomnienia w panelu powiadomień.
 • E-mail: Zarządzaj wiadomościami ze wszystkich skrzynek pocztowych w jednym środowisku Financial Services Creatio, sales edition zintegrowanym z MS Exchange i Gmail. Wiadomości e-mail możesz powiązać z danym kontem, szansą sprzedaży, zamówieniem lub innym obiektem.
 • Połączenia: Uzyskaj dostęp do pełnej historii w panelu komunikacyjnym, ustaw szybkie wybieranie połączenia oraz wykorzystaj możliwość nagrywania rozmów. Ponadto użytkownicy Creatio mogą dokonywać połączeń głosowych i wideo do innych użytkowników systemu całkowicie za darmo!
 • Analityka: Śledź wydajność pracowników w oparciu o ich zadania, e-maile i rozmowy telefoniczne. Wszystkie panele kontrolne są łatwo konfigurowalne i można monitorować interesujące nas wskaźniki.

Zarządzanie procesem biznesowym

 • Wizualny projektant procesów
 • Kreator dla szybkiego tworzenia procesów
 • Biblioteka procesów
 • Monitorowanie i analityka procesu

Korzystaj z Financial Services Creatio, sales edition  do modelowania procesów za pomocą wstępnie skonfigurowanych elementów do tworzenia działań (zadań, połączeń i wiadomości), pracy ze stronami, przetwarzania danych i wywoływania usług zewnętrznych. Po prostu wskaż kolejność działań i właścicieli, a Creatio automatycznie zbuduje odpowiedni schemat w BPMN.

Financial Services Creatio, sales edition pomoże zautomatyzować wszelkie procesy wewnętrzne – od zatwierdzania dokumentów do skomplikowanych projektów z udziałem wielu zespołów. Wykorzystuj, modyfikuj lub twórz nowe procesy, aby sprostać wyjątkowym potrzebom Twojego banku. Śledź wykonanie procesów za pomocą różnych zmiennych (właściciele, oddziały, linie produktów, itp.). Wizualizuj dane przy użyciu niestandardowych paneli kontrolnych za pomocą prostego dziennika aktywności.

Zarządzanie procesem biznesowym

Zarządzanie leadami

 • Generowanie leadów
 • Kwalifikacja leadów
 • Dystrybucja leadów
 • Przekazywanie do sprzedaży
 • Analityka leadów

 

Financial Services Creatio, sales edition pomaga śledzić leady za pomocą wielu źródeł. Automatyczne weryfikuj  dane, twórz nowe kontakty, a system  poprowadzi Cię przez proces zarządzania leadami. Generuj, kwalifikuj i dystrybuuj leady w Creatio online sales – Scalaj duplikaty, przypisuj leady do powiązanych kont, wzbogacaj dane leadów za pomocą wnikliwych informacji, aby być przygotowanym na kolejne etapy sprzedaży. Financial Services Creatio, sales edition  może pomóc rozdzielać leady w oparciu o potrzeby potencjalnego klienta, profile, a także bieżące obciążenie pracą każdego handlowca. Jeśli lead nie został zakwalifikowany do sprzedaży, może zostać przypisany do kampanii marketingowej.

Po zakończeniu procesu kwalifikacji przypisz leady do odpowiednich osób lub zespołów. Utrwal historię komunikacji z leadami. Jeśli klient jest gotowy, może zostać od razu włączony w proces zarządzania szansą sprzedaży. Korzystaj z paneli kontrolnych do analizowania statystyk, takich jak liczba i jakość nowych leadów, współczynnik konwersji, itp.

Zarządzanie leadami

Zarządzanie szansami sprzedaży

 • Jednolita baza sprzedaży bankowej
 • Historia szansy sprzedaży
 • Nowatorskie procesy sprzedaży
 • Rozpoczęcie sprzedaży
 • Kwalifikacja
 • Analiza potrzeb
 • Prezentacja
 • Identyfikacja kluczowych kontaktów
 • Opracowanie i przedłożenie propozycji
 • Negocjacje i taktyka sprzedaży
 • Kontraktowanie
 • Planowana sprzedaż
 • Analityka sprzedaży

 

Zarządzaj szansami sprzedaży w Financial Services Creatio, sales edition– zdefiniuj taktyki na każda okazję, identyfikuj kluczowych decydentów, śledz konkurentów, analizuj ich mocne i słabe strony. Generuj prognozy sprzedaży, biorąc pod uwagę budżet klienta, etap i prawdopodobieństwo sprzedaży. Śledź pełną historię każdej szansy sprzedaży, niezależnie od jej stanu: działania, e-maile, umowy, czaty, pliki i notatki.

Wykorzystaj najlepsze nowatorskie metody  sprzedaży bankowej, aby znacznie zwiększyć szanse menadżera  na pomyślne zakończenie każdej transakcji. Korzystaj z systemu do rozpoczęcia sprzedaży, dokonuj sprytnych decyzji podczas kwalifikacji szansy, analizuj potrzeby klienta, wybierz odpowiednią prezentację z biblioteki cyfrowej, zarządzaj listą kluczowych kontaktów, opracuj i przedłuż odpowiedni wniosek i zarządzaj procesem negocjacji. Gdy kontrakt jest podpisany, zarejestruj swoją wygraną w systemie i wskocz na wysokie miejsce na tablicy wyników. Wykorzystaj narzędzia planowanej sprzedaży w systemie do analizy wydajności banku na każdym etapie – oceniaj konwersje pomiędzy etapami, oceń integralność planowanej sprzedaży pojedynczych przedstawicieli lub działów. Uzyskaj wyczerpujące statystyki dotyczące możliwości w Financial Services Creatio, sales edition.

Zarządzanie szansami sprzedaży

Zarządzanie produktem

 • Jednolity katalog produktów bankowych

Bez względu na złożoność i wielkość portfolio produktów i usług twojego banku możesz przechowywać je w Financial Services Creatio, sales edition.  Dla każdego produktu można dopasować nieograniczoną liczbę parametrów: oprocentowanie, warunki, harmonogramy spłat i wiele innych.

Zarządzanie kontem

 • Jednolita baza kontrahentów
 • Powiązane dokumenty
 • Jednolita baza kont i kart bankowych
 • Zarządzanie wskaźnikami finansowymi

 

Z pomocą Financial Services Creatio, sales edition użytkownicy mogą z łatwością zarządzać wszystkimi umowami, powiązanymi danymi technicznymi oraz dodatkowymi umowami. System powiadomi przedstawicieli handlowych, gdy będzie się zbliżać data odnowienia umowy i zainicjuje odpowiednie działania. Można ustalić zależności pomiędzy dokumentami i szybko przeskakiwać z jednego dokumentu do drugiego.

Wyświetlaj informacje o rachunkach klientów, ich bieżący stan, saldo, itp. Możesz zobaczyć, które karty zostały wydane klientowi i z jakimi kontami są powiązane. Zarządzaj danymi związanymi z najważniejszymi wskaźnikami finansowymi klientów korporacyjnych lub segmentami klientów w różnych okresach. Porównaj wartości docelowe z prawdziwymi wynikami finansowymi, analizuj dane i Twórz optymalną strategię dalszych interakcji z każdym klientem.

Zarządzanie wiedzą

 • Baza wiedzy
 • Struktura bazy wiedzy

 

Baza wiedzy to biblioteka online, która przechowuje artykuły, skrypty, wytyczne dla nowych pracowników, szablony dokumentów, prezentacji, odpowiedzi na często zadawane pytania i inne przydatne materiały. Baza wiedzy przypomina media społecznościowe – użytkownicy mogą „polajkować” posty, udostępniać pomysły i komentarze.

Segmentuj artykuły w rozległej bazie wiedzy , aby szybko znaleźć najczęściej używane dokumenty i zasoby. Dodawaj tagi (słowa kluczowe) i łącz artykuły, aby łatwiej wyszukać informacje, które potrzebujesz.

Analityka

 • Ustawienia Panelu kontrolnego
 • Panele kontrolne przedstawicieli handlowych

Przedstawiciele handlowi banku mogą uzyskać 360-stopniowy obraz swojej efektywności na skonsolidowanym panelu kontrolnym – śledzić kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), przychód na konsultanta, na cały dział, na usługę bankową itp. Z pomocą Creatio bank sale odpowiednie statystyki czy wybrane wskaźniki można wyświetlić w postaci wykresów graficznych, utworzyć listę najważniejszych informacji i śledzić wyniki.

Synchronizacja i integracja

 • Import danych do/z Excela
 • Integracja z MS Exchange
 • Integracja mailowa przez IMAP / SMTP

Financial Services Creatio, sales edition ma wbudowane narzędzie do importowania danych i ich integracji:

 • Excel: Zaimportuj lub wyeksportuj dane ze swoich kont i kontaktów, katalog produktów, dokumenty i faktury, itp.      
 • Microsoft Exchange: Przeprowadź bezproblemową integrację, aby zsynchronizować pocztę e-mail, kontakty i zadania. Można dostosować częstotliwość synchronizacji (codziennie, co godzinę lub częściej), aby zawsze mieć pod ręką wszystkie istotne dane.
 • Google: Synchronizuj wiadomości e-mail, kalendarze i kontakty ze swojego konta. Dwa kierunki integracji sprawią, że przełączanie się pomiędzy aplikacjami nie będzie potrzebne w przypadku wysułania e-maila lub zarządzania kalendarzem.
 • IMAP / SMTP: zachowaj całą historię korespondencji e-mail z klientami w serwisie Creatio niezależnie od dostawcy poczty elektronicznej – wysyłaj i odbieraj wiadomości bez opuszczania aplikacji.

Kreator systemu

 • Zmiany interfejsu użytkownika (UI)
 • Zmiany wprowadzane przez użytkowników
 • Konfiguracja aplikacji mobilnej
 • Role użytkowników i prawa dostępu
 • Integracja LDAP
 • Dziennik aktywności

Dostosuj Creatio do swoich unikalnych potrzeb i wymagań – zaprojektuj swoje miejsce pracy, Pokaż/Ukryj sekcje systemu zależnie od roli użytkowników, dostosuj aplikację przez dodanie firmowego logo lub zmianę koloru zgodnie ze stylem korporacyjnym, dodawaj i usuwaj wyszukiwania, pola danych lub całe stron. Możesz  użyć tych narzędzi, aby zmienić widok danych lub logikę biznesową bez konieczności programowania.

W Financial Services Creatio, sales edition  możesz udzielić lub odmówić dostępu do poszczególnych rekordów lub poszczególnych grup rekordów, a także określić, które sekcje są dostępne dla określonych użytkowników. Loguj się do systemu za pomocą Active Directory – nie trzeba pamiętać różnych nazw użytkownika i haseł. Dziennik aktywności prowadzi rejestr wszystkich operacji z udziałem krytycznych danych i umożliwia szybkie pobieranie tej informacji, a także dostęp do całej chronologii wydarzeń w systemie.