Widok klienta 360°

 • Panel komunikacyjny
 • E-maile
 • Połączenia
 • Firmowa sieć społecznościowa
 • Zadania i kalendarz
 • Analityka

 

Zbuduj 360-stopniowy obraz swoich klientów: stwórz jedną bazę danych wszystkich aktualnych i potencjalnych klientów, zachowaj historię wzajemnych kontaktów, ich wniosków i produktów. Z Creatio jesteś w stanie zarządzać kompletnym profilem klientów – w przypadku luk system proponuje, aby wysłać wniosek o uzupełnienie brakujących danych. Z łatwością znajdziesz klientów na Facebooku lub Twitterze i wzbogacisz swoje profile w Creatio przy użyciu wbudowanych funkcji integracji z mediami społecznościowymi.

Z Creatio możne bardziej efektywnie zarządzać bazą klientów – identyfikować i eliminować duplikaty rekordów, przeprowadzać dokładną analizę, identyfikować najlepszych klientów, którzy mogliby wpływać na wzrost firmy. System śledzi każdą interakcję z kontem lub kontaktem, w tym spotkania i rozmowy telefoniczne, umowy i użyte produkty. Sales Creatio oferuje rozszerzone narzędzia segmentacji, by tworzyć spersonalizowane segmenty zależnie od danych socjodemograficznych, zidentyfikować najbardziej obiecujących potencjalnych klientów i przejąć klientów konkurencji. Konfigurowalne panele kontrolne w aplikacji Creatio pomogą mieć oko na kluczowe wskaźniki wydajności. 

Widok klienta 360°

Zintegrowany kanał komunikacji

 • Panel komunikacyjny
 • E-maile
 • Połączenia
 • Firmowa sieć społecznościowa
 • Zadania i kalendarz
 • Analityka

Creatio dla bankowości zapewnia narzędzia zintegrowanego kanału komunikacji, aby poprawić wydajność firmy: 

 • Panel komunikacji: Wykonuj połączenia, zarządzaj wiadomościami e-mail I współpracuj w firmowej sieci społecznościowej.
 • E-maile: Zarządzaj wiadomościami ze wszystkich skrzynek poczty e-mail w ujednoliconym środowisku Creatio zintegrowanym z MS Exchange i Gmail. Wiadomości e-mail można powiązać z daną szansą sprzedażową, zamówieniem lub innym obiektem.
 • Połączenia: Nawiązuj i odbieraj połączenia bezpośrednio w systemie, zachowuj pełną historię połączeń, ustaw szybkie wybieranie połączeń do swoich ulubionych kontaktów. Wykorzystaj możliwość monitorowania nagrywanych rozmów pomiędzy klientami a reprezentatami banku. 
 • Firmowa sieć społecznościowa: Zyskuj aktualne dane z różnych kanałów, projektów i kontaktów. System umożliwia użytkownikom z różnych działów, jednostek biznesowych i regionów na dyskusję o klientach, ofertach, projektach, dzielenie się doświadczeniem, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania, „polajkowanie” oraz skomentowanie postów.
 • Zadania i kalendarz: Twórz osobiste lub Grupowe zadania związane z kontaktami, szansami sprzedaży lub dokumentami. Synchronizuj zadania i kalendarz z Kalendarzem Google, Microsoft Exchange i dostawaj powiadomienia i przypomnienia w panelu powiadomień.
 • Analityka: Śledź wydajność pracowników w oparciu o ich zadania, e-maile i rozmowy telefoniczne. Wszystkie panele kontrolne są łatwo konfigurowalne i mogą monitorować interesujące nas wskaźniki.
Zintegrowany kanał komunikacji

Katalog produktów

 • Ujednolicony katalog produktów bankowych
 • Funkcje produktu
 • Macierze produktu
 • Dokumenty produktu

Bez względu na złożoność i wielkość produktów Twojego banku oraz portfolio usług możesz przechowywać je w Creatio. Każdemu produktowi można przypisać nieograniczoną liczbę parametrów: stopy procentowe, warunki spłaty, harmonogramy itp. Określ cechy finansowe każdego produktu, aby łatwo  znaleźć usługi idealnie spełniające wymagania klienta. System pozwala na uproszczenie procesu wyboru produktu przez określenie odpowiednich segmentów klientów dla każdego produktu i pomaga w zarządzaniu wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Katalog produktów

Proces konsultacji

 • Proces konsultacji
 • Wybór produktu
 • Przetwarzanie wniosków

 

Zapewnij właściwe i dokładne usługi doradcze dla klientów przy użyciu nowatorskich procesów. Wybierz właściwy proces w zależności od celów i preferencji klientów, aby uzyskać jak najwięcej. System umożliwia wyszukiwanie produktu o różnych parametrach i funkcjach, zapewniając, że klienci otrzymają najbardziej dopasowane rozwiązania. Zautomatyzuj przetwarzanie wniosków klientów, aby zapewnić wysokiej jakości usługi. Śledź status wniosków i terminów i monitoruj opinie, aby optymalizować procesy obsługi.

Proces konsultacji

Panel menadżera

 • Zespół
 • Konsultacje
 • Przypomnienia

 

Creatio pomaga uzyskać szybki dostęp do profili klientów przy użyciu wstępnie skonfigurowanego interfejsu, a to wszystko w jednym oknie – zapewnij profesjonalne konsultacje, rejestruj aplikacje i pozwól, aby system przypomniał Ci o nadchodzących wydarzeniach. Zagregowane dane dla każdego klienta umożliwią lepszą personalizację komunikacji i poprawią ogólne doświadczenia klienta. Utrzymuj stały dialog z klientami podczas całego cyklu: od wstępnej konsultacji do umowy i podtrzymywania relacji. System poinformuje pracownika o zbliżającym się terminie płatności, przedłużeniu umowy, decyzji w sprawie aplikacji i urodzinach klientów.

Panel menadżera

Panel CC

 • Środowisko pracy Konsultanta
 • Zintegrowany kanał interakcji z klientem

Użyj Creatio do poprawienia wizerunku banku poprzez wyposażenie przedstawicieli w ujednolicone narzędzia do zarządzania ich codziennymi zadaniami za pomocą  skonfigurowanego interfejsu w jednym oknie – łatwo zarządzaj kolejkami wniosków, wysyłaj masową komunikację, dziel się informacjami za pośrednictwem sieci społecznościowych przedsiębiorstwa i monitoruj wydajność. Przetwarzaj wszystkie przychodzące wiadomości i połączenia, wykonuj wychodzące połączenia w sposób bardziej profesjonalny, doradzaj klientom, rejestruj wnioski i zapytania za pomocą kanałów najbardziej wygodnych dla nich.

Panel CC

Panel kierownika

 • Środowisko pracy kierownika
 • Zarządzanie kolejką
 • Zarządzanie pracą zespołu

W Creatio można zaplanować i monitorować pracę agentów: dostępne są narzędzia do konfiguracji kolejek, gotowe raporty analityczne i indeksy. Jesteś w stanie stworzyć różne typy kolejek, używać narzędzi konfiguracyjnych kolejek do planowania rozwiązania sprawy, ustawiać parametry kolejki, określać priorytety i przypisywać Agentów. Monitoruj prace zespołu CC i śledź jakościową i ilościową wydajność każdego agenta lub zespołu w czasie rzeczywistym. Każdy raport można zmienić, aby uwzględnić te wskaźniki, które są ważne dla bieżącego zakresu pracy.

Panel kierownika

Zarządzanie procesem biznesowym

 • Kreator wizualny procesu
 • Kreator użytkownika do szybkiego modelowania procesów
 • Biblioteka procesów
 • Analiza i monitorowanie procesów

 

Korzystaj z Creatio do modelowania procesów za pomocą wstępnie skonfigurowanych elementów do tworzenia działań (zadań, połączeń i wiadomości), pracy ze stronami, przetwarzania danych i wywoływania usług zewnętrznych. Po prostu wskaż kolejność działań i właścicieli, a Creatio automatycznie zbuduje odpowiedni schemat w BPMN.

Zautomatyzuj wszelkie procesy w centrum klienta – od zarządzania przypadkiem po rozwiązania problemu.  Procesy wykorzystujące najlepsze praktyki zostały wbudowane w system, ale mogą zostać dowolnie zmodyfikowane, aby pasowały do określonego modelu usług.  Wizualizuj dane procesu przy użyciu niestandardowych paneli kontrolnych przy pomocy prostego dziennika aktywności.

Zarządzanie procesem biznesowym

Umowy i dokumenty

 • Jedna Baza danych umów
 • Dokumenty klientów
 • Pojedynczy rejestr kont bankowych i kart

 

Użyj Creatio do zarządzania wszystkimi umowami, powiązanymi specyfikacjami i dodatkowymi porozumieniami – dołączaj elektroniczne wersje i kserokopie umów; przechowuj informacje o szczegółach zamówienia i historii zmian. Twórz kontrakty ręcznie lub automatycznie w oparciu o zamówienia. Śledź dokumenty w systemie, określaj ich rodzaj i dołączaj je do klientów, szans sprzedaży lub umów.

Creatio pozwala na określanie relacji między dokumentami i szybkie przechodzenie z jednego dokumentu do drugiego. Zachowaj historię zatwierdzeń i chronologię działań dla każdego dokumentu. Śledź informacje o kontach bankowych klientów, ich status i saldo. Możesz również zawsze  zobaczyć, jaki rodzaj karty został wydany i do którego konta został przypisany.

Umowy i dokumenty

Zarządzanie wiedzą

 • Baza wiedzy
 • Wyszukiwanie artykułów

Baza wiedzy jest biblioteką online, która przechowuje artykuły, skrypty, wytyczne dla nowych pracowników, szablony dokumentów, prezentacji, odpowiedzi na często zadawane pytania i inne przydatne materiały. Baza wiedzy przypomina media społecznościowe – użytkownicy mogą zamieszczać posty i dzielić się pomysłami i komentarzami.  Pomaga to innym użytkownikom szybko i łatwo znaleźć najpopularniejsze prezentacje lub najbardziej przydatne odpowiedzi. Korzystając z artykułów bazy wiedzy będziesz mógł rozwiązywać sprawy szybciej, zapewnieniając wysoką jakość usług dla klientów i partnerów.

Zarządzanie wiedzą

Synchronizacja i integracja

 • Import danych do/z Excela
 • Integracja z MS Exchange
 • Integracja z Google
 • Integracja z innymi systemami bankowymi

 

Creatio zapewnia wbudowane narzędzia do importowania danych i integracji:

 

 • Excel: Zaimportuj lub wyeksportuj dane z kont i kontaktów, katalog produktów, dokumenty i faktury, itp.
 • Microsoft Exchange: Przeprowadź bezproblemową integrację, aby zsynchronizować pocztę e-mail, kontakty i zadania. Można dostosować częstotliwość synchronizacji (codziennie, co godzinę lub częściej), aby zawsze mieć pod ręką wszystkie istotne dane.
 • Google: Synchronizuj wiadomości e-mail, kalendarze i kontakty ze Swojego konta. Dwa kierunki integracji sprawią, że przełączanie się pomiędzy aplikacjami nie będzie potrzebne w przypadku wysłania e-maila lub zarządzania kalendarzem.
 • Integracja z innymi systemami bankowymi: Przeprowadź integrację z usługami bankowymi, systemami rachunkowymi, ubezpieczycielami, systemami weryfikacji lub systemami back-endowymi. Creatio oferuje otwarte interfejsy API, aby zapewnić płynną integrację z wszystkimi aplikacjami używanymi przez bank.
Synchronizacja i integracja

Kreator systemu

 • Konfiguracja interfejsu
 • Konfiguracja użytkownika
 • Konfiguracja aplikacji mobilnej
 • Role użytkowników i prawa dostępu
 • Integracja LDAP

 

Dostosuj Creatio do Swoich unikalnych potrzeb i wymagań – zaprojektuj miejsca pracy, Pokaż/Ukryj sekcje systemu zależnie od roli użytkowników, dostosuj aplikację dodając firmowe logo lub zmieniając kolor zależnie od stylu korporacyjnego, dodawaj i usuwaj wyszukiwania, pola danych lub całe strony. Używaj  narzędzi, aby zmienić widoki danych lub logikę biznesową bez konieczności programowania.

W Marketing Creatio możesz udzielić lub odmówić dostępu do poszczególnych rekordów lub poszczególnych grup rekordów, a także określić, które sekcje są dostępne dla określonych użytkowników. Dostęp do systemu jest możliwy za pomocą usługi Active Directory – nie trzeba pamiętać różnych loginów  i haseł. Dziennik aktywności prowadzi rejestr wszystkich operacji z udziałem krytycznych danych i umożliwia szybkie pobieranie tej informacji, a także dostęp do całej chronologii wydarzeń w systemie. Dziennik aktywności

Kreator systemu