Widok klienta 360°

 • Dane socjodemograficzne
 • Historia wydarzeń klientów
 • Zrozumienie potrzeb i preferencji klienta
 • Rodzaje komunikacji i preferowane kanały
 • Czyszczenie danych i scalanie duplikatów
 • Segmentacja bazująca na profilach klientów
 • Analityka bazy danych klientów

 

Uzyskaj 360-stopniowy obraz klienta w Marketing Creatio – przechowuj różne informacje o kontrahencie, w tym: branże, wielkość firmy, dane geograficzne, warte odnotowania wydarzenia, historie kariery kontaktów, informacje finansowe, itp. System umożliwia śledzenie preferencji klientów i ich zachowań zakupowych – dopasuj je do odpowiedniego produktu lub usługi. Składaj oferty, które mogą zainteresować klientów w przyszłości.

Marketing Creatio  umożliwia śledzenie zaangażowania klientów na różnych kanałach. Użyj tych informacji do tworzenia najbardziej efektywnych przekazów. System zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia do czyszczenia danych i scalania duplikatów kontaktów. Możesz segmentować swoją bazę danych i tworzyć próbki danych o dowolnej złożoności – użyj danych socjodemograficznych, produktów finansowych, wykorzystywanych usług i raportów kampanii do tworzenia segmentów klientów z podobnymi zachowaniami. Za pomocą narzędzi analitycznych można również oszacować ilość dotychczasowych i potencjalnych klientów w bazie danych i zwiększyć prawdopodobieństwo przekształcenia ich w klientów.

Zarządzanie leadami

 • Ujednolicona platforma generowania popytu
 • Generowanie leadów
 • Śledzenie źródeł leadów
 • Kwalifikowanie leadów
 • Dystrybucja leadów
 • Przekazywanie do sprzedaży
 • Efektywność generowania leadów
 • Analityka leadów

 

Z Marketing Creatio  użytkownicy są w stanie identyfikować kanały generowania leadów i śledzić źródła leadów, aby ocenić ich skuteczność w kampaniach marketingowych. Zarządzaj wszystkimi leadami i stronami docelowymi użytymi do ich generowania – stwórz niestandardowe formularze rejestracji i użyj danych pozyskanych dzięki nim do automatycznego wypełniania odpowiednich pól strony leadu. Generuj, kwalifikuj i dystrybuuj leady z Marketing Creatio– scalaj duplikaty leadów, łącz leady z odpowiednimi kontami, wzbogacaj dane leadów cennymi informacjami, aby być w pełni przygotowanym do oceny sprzedaży. Marketing Creatio może pomóc dystrybuować leady w oparciu o potrzeby klienta lub jego profil. Jeśli lead nie został zakwalifikowany do sprzedaży, może być przypisany do innych kampani marketingowych.

Skontaktuj się z leadem, aby przeanalizować jego potrzeby przed utworzeniem szansy sprzedażowej. Zachowaj historię komunikacji z leadem. Jeśli twój lead jest gotowy do sprzedaży, może automatycznie zostać przekierowany do procesu zarządzania szansą sprzedażową. Kanał dystrybucji leadów pomoże Ci ocenić konwersje od generowania leadów do przekazania do sprzedaży i porównać skuteczność różnych kanałów. Korzystaj z dashboardów, aby analizować statystyki dotyczące leadów, takie jak liczba i jakość nowych leadów, współczynnik konwersji, itp.

Zarządzanie kampanią marketingową

 • Projektant kampanii
 • Kampanie jednostkowe I cykliczne
 • Analityka kampanii

 

Z Marketing Creatio  jesteś w stanie tworzyć skuteczne wielokanałowe kampanie – planować je za pomocą prostego projektanta kampanii wizualnej i zdefiniować warunki do przechodzenia między etapami kampanii. Stwórz różnego rodzaju kampanie marketingowe z Creatio: jednorazowe kampanie, które można skonfigurować ręcznie lub automatyczne kampanie, które zostaną uruchamione, jak tylko klient wypełni formularz na Twojej w witrynie (lub wydarzy się inne zdarzenie wyzwalające).

Creatio uruchamia kampanie automatyczne zgodnie ze zdefiniowanymi scenariuszami i za pomocą różnych kanałów komunikacji. System może automatycznie wygenerować docelowych odbiorców kampanii i stale ich aktualizować. Analizuj kampanie poprzez liczbę generowanych leadów i ich konwersje. Skieruj swoje wysiłki w stronę najbardziej obiecujących odbiorców.

Marketing e-mailowy

 • Masowy mailing za pomocą kilku kliknięć
 • Zarządzanie kampaniami mailowymi
 • Kreator zawartości wizualnej
 • Biblioteka szablonów
 • Test rozdzielania maili
 • Maile automatyczne
 • Zarządzanie komunikacją
 • Przetwarzanie odpowiedzi
 • Statystyki kliknięć
 • Śledzenie kodów UTM

 

Z Marketing Creatio możesz wysyłać masowe wiadomości e-mail do docelowej grupy odbiorców i śledzić odpowiedzi. Twórz wpadające w oko szablony e-maili dla swoich kampanii dzięki wbudowanemu kreatorowi treści. System oferuje zestaw gotowych do użycia elementów, które pozwolą na tworzenie szablonów w trybie  WYSIWYG oraz bibliotekę szablonów. Możesz również spersonalizować komunikację z klientami za pomocą makr w systemie. Możesz wysyłać 365 wiadomości w roku, a wbudowana integracja z serwisem Mandrill pozwala na wysyłanie e-maili do milionów abonentów. Marketing Creatio zapewnia wymagane narzędzia A/B do testowania różnych wersji wiadomości dla grupy docelowej odbiorców oraz określa, która przyniesie więcej konwersji. Wykorzystuj kody UTM do analizowania konwersji i śledzenia całej drogi tych klientów, którzy wchodzą na Twoją strone internetową po kampanii masowych maili. 

Możesz inteligentnie zarządzać komunikacją z klientami – Ustawiać ograniczenia liczby wiadomości na dzień, tydzień lub miesiąc i dawać klientom możliwość zarządzania ich subskrypcjami. System automatycznie usuwa wszystkie stanowcze odmowy lub anuluje subskrypcje w dalszych kampaniach.

System umożliwia użytkownikom zarządzanie efektywnością kampanii e-mail za pomocą wstępnie skonfigurowanych konsol i raportów marketingowych. Analizuj kliknięcia wynikające z masowych e-maili: wykorzystaj diagram w Marketing Creatio, aby określić najlepszy czas dla komunikacji z odbiorcami. Wykorzystaj heat mapę kliknięć, która umożliwia zidentyfikowanie najbardziej popularnych linków w masowych wiadomościach e-mail, i lepiej zrozum zainteresowania i potrzeby odbiorców. Analityka masowych maili Heat mapy kliknięć

Zarządzanie wydarzeniami

 • Wydarzenia
 • Analityka wydarzeń

Korzystaj z Marketing Creatio do planowania i zarządzania wszystkimi wydarzeniami, takimi jak promocje, reklamy, kampanie, konferencje, seminaria i inne działania off-line i on-line. System umożliwia śledzenie dat i lokalizacji, segmentowanie odbiorców w oparciu o określone kryteria, planowanie budżetu, przypisanie zespołu, jak również śledzenie odpowiedzi odnoszących się do wydarzeń. Użyj narzędzia analitycznego do monitorowania efektywności kampanii i uzyskaj lepszy obraz dzięki sortowaniu odbiorców  zależnie od odpowiedzi.

Zarządzanie procesem biznesowym

 • Kreator wizualny procesu
 • Kreator użytkownika dla szybkiego modelowania procesów
 • Nowatorskie procesy
 • Biblioteka procesów
 • Analiza i monitorowanie procesów

Z Creatio można zautomatyzować procesy biznesowe przy użyciu kreatora wizualnego procesu– modeluj procesy w BPMN za pomocą wstępnie skonfigurowanych elementów do tworzenia działań, pracy ze stronami, przetwarzania danych i wywoływania usług zewnętrznych. Można wizualizować dane procesu przy użyciu niestandardowych paneli kontrolnych, identyfikować i eliminować zatory w procesach za pomocą łatwego w obsłudze dziennika procesów. Wykorzystuj nowatorskie procesy bazujące na najlepszych praktykach, zmodyfikuj je lub twórz nowe dla unikatowych potrzeb Twojej firmy.

Narzędzia współpracy

 • Panel komunikacyjny
 • Zadania i kalendarz
 • E-maile
 • Połączenia
 • Firmowa sieć społecznościowa
 • Analityka

Marketing Creatio  zapewnia narzędzia współpracy, które mogą zwiększyć produktywność Twojego banku:

 • Panel komunikacyjny: Wykonuj połączenia, zarządzaj wiadomościami e-mail, zatwierdzaj kontakty i współpracuj w firmowej sieci społecznościowej bezpośrednio z systemu.
 • Zadania I kalendarz: Twórz osobiste lub grupowe zadania powiązane z kontaktami, szansami sprzedaży lub dokumentami. Zsynchronizuj zadania i kalendarz z Kalendarzem Google i Microsoft Exchange, aby otrzymywać powiadomienia i przypomnienia.
 • E-mail: Zarządzaj e-mailami ze wszystkich skrzynek pocztowych w jednolitym środowisku  Marketing Creatio dzięki integracji z MS Exchange i Gmail. E-mail może być powiązany z danym kontem, szansą sprzedaży, zamówieniem lub innym obiektem.
 • Połączenia: Uzyskaj dostęp do kompletnej historii wykonanych połączeń w panelu komunikacyjnym, ustaw szybkie wybieranie połączenia, wykorzystaj możliwość nagrywania wykonywanych połączeń. Ponadto użytkownicy mogą wykonywać w systemie Creatio połączenia głosowe albo wideo do innych użytkowników systemu całkowicie bezpłatnie!
 • Firmowa sieć społecznościowa: Otrzymuj wiadomości i powiadomienia z różnych kanałów na temat najnowszych ofert, projektów lub kontaktów z możliwością „polajkowania” i skomentowania spływających wiadomości użytkowników.
 • Analityka: Śledź wydajność pracowników w oparciu o ich zadania, e-maile i rozmowy telefoniczne. Wszystkie panele kontrolne są łatwo konfigurowalne i można monitorować interesujące nas wskaźniki.

Zarządzanie wiedzą

 • Baza wiedzy
 • Struktura bazy wiedzy

 

Baza wiedzy to biblioteka online, która przechowuje artykuły, skrypty, wytyczne dla nowych pracowników, szablony dokumentów, prezentacje, odpowiedzi na często zadawane pytania i inne przydatne materiały. Baza wiedzy przyjmuje cechy mediów społecznościowych – użytkownicy mogą „polajkować” posty, udostępniać pomysły i komentarze.

Segmentuj  artykuły, aby szybko znaleźć najczęściej używane dokumenty i aktywa. Dodawanie tagów (słów kluczowych) i łączenie artykułów sprawi, że znalezienie poszukiwanej informacji będzie jeszcze łatwiejsze.

Synchronizacja i integracja

 • Import danych do/z Excel
 • Integracja z MS Exchange
 • Integracja z Google
 • Integracja mailowa przez IMAP / SMTP

Marketing Creatio  zapewnia wbudowane narzędzia do importowania danych i integracji:

 • Excel: Zaimportuj lub wyeksportuj dane ze swoich kont i kontakty, katalog produktów, dokumenty i faktury, itp.     
 • Microsoft Exchange: Przeprowadź bezproblemową integrację, aby zsynchronizować pocztę e-mail, kontakty i zadania. Można dostosować częstotliwość synchronizacji (codziennie, co godzinę lub częściej), aby zawsze mieć pod ręką wszystkie istotne dane.
 • Google: Synchronizuj wiadomości e-mail, kalendarze i kontakty ze Swojego konta. Dwa kierunki integracji sprawią, że przełączanie się pomiędzy aplikacjami nie będzie potrzebne w przypadku wysłania e-maila lub zarządzania kalendarzem.
 • IMAP / SMTP: zachowaj całą historię komunikacji wirtualnej z klientami w aplikacji Creatio, niezależnie od dostawcy poczty elektronicznej – wysyłaj i odbieraj wiadomości bez opuszczania systemu.

Kreator systemu

 • Konfiguracja interfejsu
 • Konfiguracja użytkownika
 • Konfiguracja aplikacji mobilnej
 • Role użytkowników i prawa dostępu
 • Integracja LDAP

 

Dostosuj Creatio do Swoich unikalnych potrzeb i wymagań – zaprojektuj miejsca pracy, Pokaż/Ukryj sekcje systemu zależnie od roli użytkowników, dostosuj aplikację dodając firmowe logo lub zmieniając kolor zależnie od stylu korporacyjnego, dodawaj i usuwaj wyszukiwania, pola danych lub całe strony. Używaj  narzędzi, aby zmienić widoki danych lub logikę biznesową bez konieczności programowania.

W Marketing Creatio możesz udzielić lub odmówić dostępu do poszczególnych rekordów lub poszczególnych grup rekordów, a także określić, które sekcje są dostępne dla określonych użytkowników. Dostęp do systemu jest możliwy za pomocą usługi Active Directory – nie trzeba pamiętać różnych loginów  i haseł. Dziennik aktywności prowadzi rejestr wszystkich operacji z udziałem krytycznych danych i umożliwia szybkie pobieranie tej informacji, a także dostęp do całej chronologii wydarzeń w systemie. Dziennik aktywności