Widok klienta 360°

 • Dane socjodemograficzne
 • Historia zdarzeń klientów
 • Zrozumienie potrzeb i preferencji klienta
 • Czyszczenie oraz scalanie Duplikatów
 • Analiza  klientów

 

Uzyskaj pełny obraz klientów: przechowywuj informacje na temat branży, wielkości przedsiębiorstwa, geografii, istotnych wydarzeń, historii kariery  i wielu innych zdarzeń w Marketing Creatio. Wykorzystaj system, aby śledzić preferencje klientów i ich zachowania zakupowe – dopasuj je do odpowiedniego produktu lub usługi i złóż oferty, które mogą zainteresować ich w przyszłości.

Marketing Creatio  umożliwia zarządzanie kompletnym profilem, dodawanie znaczenia do każdego parametru w profilu klienta i wygodne wizualizowanie danych, czyszczenie i scalanie duplikatów danych. Za pomocą narzędzi analitycznych można ocenić zakres istniejących i potencjalnych klientów w bazie danych.

Wyszukaj i wyodrębnij grupy docelowe, buduj spersonalizowane strategie komunikacji w celu zwiększenia prawdopodobieństwa przekształcenia potencjalnych klientów w rzeczywistych klientów.

Widok klienta 360°

Segmentación

 • Narzędzia do segmentacji
 • Pracuj z wyodrębnioną grupą docelową

 

Marketing Creatio  pozwala marketerom wykorzystywać prawdziwie spersonalizowane podejście – sortuj swoje dane i twórz niestandardowe grupy w oparciu o dane przechowywane w systemie, użyj filtrów, by szybko podzielić odbiorców według zainteresowania, roli lub innych kryteriów. Twórz dynamiczne foldery dla segmentów, stwórz spersonalizowaną komunikację z kontaktami w każdym segmencie, z łatwością generuj leady i przekazuj tylko „ciepłe” kontakty do działu sprzedaży.

Segmentación

Śledzenie zachowań na stronie internetowej

 • Śledzenie wydarzeń na stronie internetowej
 • Szukanie źródeł leadów

 

Zbieraj informacje o odwiedzanych stronach, ścieżkach stron i czasie spędzanym na stronie internetowej przez klientów i dodawaj je do profilu potencjalnego klienta w Marketing Creatio. Śledź źródła leadów, aby ocenić skuteczność kanałów ich generowania wykorzystywanych w Twoich kampaniach marketingowych, i skoncentruj swoje wysiłki na najbardziej wydajnych kanałach.

Śledzenie zachowań na stronie internetowej

Zarządzanie leadami

 • Ujednolicony interfejs do zarządzania leadami
 • Kwalifikacja leadów
 • Przekazanie do sprzedaży
 • Analityka leadów

 

Z Marketing Creatio  użytkownicy są w stanie zidentyfikować kanały generowania leadów i śledzić ich źródła, aby ocenić ich skuteczność w kampaniach marketingowych. System pozwala na sprawdzanie dokładności profilu leadu, wyszukiwanie duplikatów, przyporządkowywanie leadów do odpowiednich kont i wzbogacanie danych leadu za pomocą wnikliwej analizy informacji, którą można wykorzystać podczas kolejnych czynności posprzedażowych.

Wykorzystaj proces end-to-end w planowanej sprzedaży do oceny konwersji podczas całego procesu zarządzania leadami. Zwiększ poziom konwersji prospektów  w szanse sprzedaży przez przeprowadzenie dogłębnej analizy potencjalnych klientów. Zapisuj historię komunikacji zgodnie z procesem sprzedaży. Jeśli klient jest gotowy do złożenia zamówienia, zainicjuj odpowiedni proces biznesowy za pomocą jednego kliknięcia.

Zarządzanie leadami

Kampanie automatyczne

 • Intuicyjny kreator kampani
 • „Pielęgnowanie” leadów
 • Automatyczne maile
 • Analityka

 

Wykorzystaj Marketing Creatio do stworzenia wydajnych wielokanałowych kampanii – zaplanuj je  za pomocą protego kreatora i zdefiniuj warunki  przechodzenia pomiędzy etapami kampanii. Zautomatyzowane kampanie zadbają o leady i pobudzą zainteresowanie potencjalnych klientów Twoimi produktami lub usługami.

System pozwala skonfigurować automatyczne maile  w oparciu o zachowanie leadu na stronie internetowej lub inne zdarzenia, podzielić odbiorców według różnych kryteriów przy użyciu inteligentnych funkcji filtrowania i budować komunikację z prospektami, którzy od jakiegoś czasu nie dokonali żadnych zakupów. Do oceny efektywności automatycznych kampanii wykorzystaj narzędzia analityczne Marketing Creatio  – skieruj swoje wysiłki w stronę najbardziej właściwych odbiorców, kanałów i podejść.

Kampanie automatyczne

Spersonalizowany marketing mailowy

 • Masowy mailing za pomocą kilku kliknięć
 • Kreator zawartości wizualnej
 • Personalizacja
 • Maile testowe
 • Statystyki
 • Śledzenie kodów UTM
 • Zarządzanie komunikacją
 • Analityka masowego mailingu

 

Z Marketing Creatio  można wysyłać zbiorcze  wiadomości e-mail do grupy odbiorców i śledzić ich odpowiedzi. Twórz wpadające w oko szablony wiadomości e-mail dla kampanii przy pomocy  wbudowanego kreatora. System oferuje zestaw gotowych do użycia bloczków z treścią umożliwiających projektowanie szablonów w trybie WYSIWYG i gotową bibliotekę szablonów.

Można również spersonalizować komunikację z klientami za pomocą makr w systemie. Marketing Creatio  zapewnia wszystkie wymagane narzędzia A/B, aby przetestować kilka wersji e-maili na wybranych odbiorcach i ustalić, który z nich przyniesie więcej konwersji. Wykorzystaj kody UTM do analizowania konwersji i śledzenia zachowania tych klientów, którzy odwiedzają Twoją stronę internetową po wysałniu  im wiadomości e-mail.

Możesz inteligentnie zarządzać komunikacją z klientami – Ustaw ograniczenia liczby wiadomości na dzień, tydzień lub miesiąc i daj klientom możliwość zarządzania ich subskrypcjami.

System umożliwia użytkownikom zarządzanie efektywnością kampanii e-mail za pomocą wstępnie skonfigurowanych paneli kontrolnych i raportów. Analizuj odpowiedzi na masowe e-maile: wykorzystaj diagram kliknięć w Marketing Creatio, aby określić najlepszą porę na komunikację z odbiorcami. Zidentyfikuj najpopularniejsze linki w masowym mailingu i zrozum lepiej interesy i potrzeby swoich odbiorców.

Spersonalizowany marketing mailowy

Zarządzanie wydarzeniami

 • Eventy
 • Analityka

 

Korzystaj z Marketing Creatio  do planowania i zarządzania wszystkimi eventami: promocjami, uruchomionymi kampaniami produktu, konferencjami, seminariami i innymi działaniami offline i online. System pozwala na śledzenie dat, miejsc, planowanie budżetu i przydzielanie zespołu, a także wybór uczestników w oparciu o wymagane kryteria oraz śledzenie reakcji na zaproszenie na wydarzenie. Użyj narzędzia analitycznego do monitorowania efektywności zdarzeń i uzyskaj lepszy obraz dzieląc widzów zależnie od odpowiedzi.

Zarządzanie wydarzeniami

Zarządzanie procesem biznesowym

 • Graficzny konfigurator procesów
 • Biblioteka procesów
 • Monitorowanie i analityka procesów

Z Marketing Creatio  można zautomatyzować kluczowe procesy biznesowe za pomocą graficznego konfiguratora procesów – modeluj procesy w BPMN przy użyciu wstępnie skonfigurowanych elementów do tworzenia działań, pracuj ze stronami, przetwarzaj dane i przywołuj usługi zewnętrzne. Wizualizuj dane związane z procesami wykorzystując niestandardowe panele kontrolne, identyfikuj i eliminuj  zatory w procesach za pomocą prostych logów procesów. Wykozystaj najlepsze nowatorskie procesy, modyfikuj je lub utwórz nowe, aby dopasować je do unikalnych potrzeb Twojej firmy.

Zarządzanie procesem biznesowym

Narzędzia zwiększające wydajność

 • Zadania i kalendarz
 • E-mail
 • Połączenia
 • Firmowa sieć społecznościowa
 • Wzbogacanie danych za pośrednictwem mediów społecznościowych
 • Dashboardy
 • Baza wiedzy

 

Marketing Creatio zapewnia solidne narzędzia, które zwiększają Twoją wydajność:

Zadania I kalendarz: Twórz osobiste lub Grupowe zadania powiązane z kontaktami, szansami sprzedażowymi lub dokumentami. Synchronizuj zadania i kalendarze z Kalendarzem Google i Microsoft Exchange, aby otrzymywać powiadomienia i przypomnienia w panelu powiadomień.

Email: Zarządzaj e-mailami ze wszystkich skrzynek w pojedynczym oknie zontegrowanym z MS Exchange i Google. Wiadomości e-mail można powiązać z daym kontem, szansą sprzedaży, zamówieniem lub innym obiektem.

Połączenia: Uzyskaj kompletną historię połączeń w panelu komunikacyjnym. Skonfiguruj i nawiązuj szybkie połączenia głosowe i wideo do innych użytkowników całkowicie za darmo!

Firmowa sieć społecznościowa: Otrzymuj wiadomości i powiadomienia z różnych kanałów na temat najnowszych ofert, projektów lub kontaktów z możliwością „polajkowania” i skomentowania spływających wiadomości od użytkowników.

Media społecznościowe: wykorzystaj gotowe funkcje integracji z mediami społecznościowymi, aby uzyskać różne informacje na temat kontaktów i firm z Facebooka lub Twittera.

Dashboardy: uzyskaj istotne dane statystyczne i wskaźniki wyświetlane w postaci wykresów, twórz listy najważniejszych informacji i śledz swoje wyniki.

Baza wiedzy: Wyciągaj korzyści z biblioteki online, która przechowuje artykuły, skrypty, wytyczne dla nowych pracowników, szablony dokumentów, prezentacje, odpowiedzi na często zadawane pytania i inne przydatne materiały. Użytkownicy mogą „polajkować” posty, dzielić się pomysłami i komentaować, aby pomóc innym użytkownikom szybko i łatwo znaleźć najpopularniejsze prezentacje lub najbardziej przydatne odpowiedzi. Baza wiedzy Dashboardy Połączenia Firmowa sieć społecznościowa Wzbogacanie danych za pośrednictwem mediów społecznościowych E-mail

Narzędzia zwiększające wydajność

Kreator systemu

 • Zmiany interfejsu użytkownika (UI)
 • Zmiany wprowadzone przez użytkowników
 • Lokalizacja elementów systemu
 • Role i uprawnienia
 • Dziennik aktywności

 

Dostosuj Marketing Creatio  do swoich unikalnych potrzeb i wymagań – konfiguruj miejsca pracy,  pokaż/ukryj sekcje systemu dla różnych użytkowników. Spersonalizuj aplikację dodając logo firmy lub zmieniając kolor według jej stylu. Dodawaj i usuwaj wyszukiwania, pola z danymi lub całe strony. Aplikacja udostępnia narzędzia do projektowania obiektów, stron i procesów. Korzystaj z tych narzędzi, aby zmienić widok danych lub logikę biznesową bez konieczności programowania.

W Marketing Creatio  można udzielić/odmówić dostępu do poszczególnych rekordów lub grup rekordów, a także określić, które sekcje są dostępne tylko dla niektórych użytkowników. Dziennik aktywności będzie prowadzić rejestr wszystkich operacji z krytycznymi danymi i umożliwi dostęp do całej chronologii wydarzeń w systemie.

Kreator systemu