Widok klienta 360°

 • Zarządzanie kontami i kontaktami
 • Preferencje klientów
 • Wzbogacanie danych za pomocą mediów społecznościowych
 • Wyszukiwarka duplikatów i ich scalanie
 • Historia komunikacji i interakcji
 • Analityka bazy danych klientów

 

Uzyskaj 360-stopniowy obraz klientów: twórz pojedyncze bazy danych wszystkich kupujących, sprzedających, przedstawicieli, wynajmujących i najemców. Zapisuj dane kontaktowe, informacje z mediów społecznościowych, adresy z możliwością znalezienia ich na mapie bezpośrednio z poziomu aplikacji. Użyj Real estate Creatio, aby wzbogacić profile swoich kontaktów o informacje o nieruchomościach, którymi są zainteresowani i ich preferencje.

Możesz łatwo znaleźć klientów na Facebooku lub Twitterze i wzbogacić swoje profile w Creatio dzięki użyciu wbudowanych funkcji integracji z mediami społecznościowymi.

Z  Real estate Creatio możesz bardziej efektywnie zarządzać bazą danych klientów – zidentyfikować i wyeliminować zduplikowane rekordy, dokonać dokładnej analizy, wizualizować dane i identyfikować nowe możliwości. System przechowuje informacje o każdej interakcji z klientem sugerując rozważenie zainteresowań i preferencji użytkownika podczas przetwarzania próśb klientów.

Baza danych nieruchomości

 • Baza danych nieruchomości
 • Galeria nieruchomości
 • Integracja map
 • Baza danych powiązanych kontaktów
 • Historia nieruchomości

 

System oferuje kompleksowe narzędzia do zarządzania nieruchomościami – importuj dane z wielu źródeł, aby stworzyć jednolitą bazę danych nieruchomości w Real estate Creatio. System zapewnia natychmiastowy dostęp do wszelkich informacji o nieruchomości, których potrzebujesz, w tym adresy i interaktywną mapę pokazującą lokalizację, opisy, parametry, plany, obrazy i dokumenty. Stwórz kompleksową galerię nieruchomości – przesyłaj obrazy nieruchomości, zarządzaj ich kolejnością, otwieraj obrazy w trybie pełnoekranowym, edytuj i usuwaj obrazy w galerii. Możesz przeglądać lokalizacje nieruchomości za pomocą wbudowanej „OpenStreetMap”, edytować je i dodać nowe nieruchomości do mapy.

Śledź kontakty powiązane z nieruchomościami, w tym właścicieli, najemców, zarządców nieruchomości i przechowuj wszystkie wymagane informacje o nich. System umożliwia dostęp do szczegółowych informacji o każdej nieruchomości – śledź pełną historii pracy z daną nieruchomością, połączonych dokumentów, historii cen, itp.

Zarzadzanie ofertami

 • Baza ofert
 • Galeria ofert
 • Integracja map
 • Dopasowywanie ofert
 • Dopasowywanie próśb
 • Kalendarz pokazów
 • Integracja z MLS
 • Analityka ofert

 

Użyj  Real estate Creatio do zarządzania wszystkimi ofertami – dostosuj i śledź wszystkie niezbędne szczegóły ofert, wskaż cenę ofert w preferowanej walucie, udostępniaj zdjęcia i plany nieruchomości. Wbudowany „OpenStreetMap” pozwala wyświetlić lokalizację nieruchomości w aplikacji. Można łatwo dopasować żądania klientów z dostępnymi ofertami – zastosuj inteligentne wyszukiwanie i zaawansowane możliwości filtrowania, aby sprawdzić dostępność i znaleźć żądaną nieruchomość, aby zamknąć więcej ofert.

Można zaplanować pokazy bezpośrednio z listy dostępnych lokali i zostaną one automatycznie dodane do kalendarza. Real estate Creatio umożliwia generowanie ulotek, które obejmują ceny, opisy, cechy, zdjęcia i dane kontaktowe przedstawiciela. Zaimportuj odpowiednie dane MLS i zdjęcia, aby rozszerzyć możliwości połączenia kupujących i sprzedających przez MLS connector. Korzystaj z paneli kontrolnych z wykresami, diagramami i listami do analizowania danych na temat aktywnych i nowych ofert, ich rodzaju i ilości.

Przetwarzanie wniosków

 • Baza danych wniosków
 • Dopasowywanie ofert
 • Tworzenie szans sprzedaży jednym kliknięciem
 • Analityka

Śledź wszystkie zgłoszenia z różnych źródeł w Real estate Creatio: leady ze stron, zagregowane wykazy, rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail, itp. Reaguj, kwalifikuj i przetwarzaj wszystkie prośby od razu – automatycznie wybierz nieruchomości, które odpowiadają poszczególnym zgłoszeniom, twórz broszury i udostępniaj je klientom. Kiedy preferencje i budżet klienta zostaną zdefiniowane, stwórz nową szansę sprzedaży jednym kliknięciem i umów się na oglądanie nieruchomości.  Monitoruj informacje o nowych i aktywnych zgłoszeniach, ich rodzaju, ilości i źródle przedstawione w formie tabel, diagramów lub list.

Zarządzanie szansą sprzedażową

 • Śledzenie szansy sprzedażowej
 • Automatyzacja procesów sprzedaży
 • Historia szans sprzedaży
 • Monitorowanie statusu szansy sprzedaży
 • Lejek sprzedaży
 • Analityka sprzedaży

 

Z  Real estate Creatio można śledzić wszystkie możliwości – generować prognozy sprzedaży oparte na etapie transakcji, prawdopodobieństwie, prawdopodobnej dacie zamknięcia i planowanej prowizji. Przeprowadź klienta przez cały proces sprzedaży: analizuj potrzeby klienta, umów się na pokazanie nieruchomości i zarejestruj informacje zwrotne, śledź oferty i podpisz umowę. System pozwala śledzić pełną historię każdej szansy sprzedaży, niezależnie od jej statusu: działania, e-maile, cytaty, dyskusje, pliki i notatki.

Lejek sprzedaży systemu wizualizuje współczynnik konwersji szans sprzedażowych, jak również procent umów znajdujących się na danym etapie. Możesz zbudować i porównywać lejek każdego przedstawiciela, grupy przedstawicieli lub firmy jako całości. Z Real estate Creatio można uzyskać wyczerpujące statystyki dotyczące szans sprzedaży – śledź ilość i całkowity budżet szans sprzedaży na różnych etapach, jak również liczbę szans sprzedaży przypadającą na przedstawicieli.

Zarządzanie umowami

 • Jedna baza danych wszystkich umów
 • Formularze gotowe do druku
 • Zatwierdzenie umów
 • Analityka

 

Z łatwością zarządzaj wszystkimi kontraktami i dodatkowymi umowami za pomocą Real estate Creatio. Dołączaj elektroniczne wersje i zeskanowane kopie umów, śledź szczegóły zamówień i historię zmian. Twórz gotowe do wydruku dokumenty w kilka sekund za pomocą standardowych szablonów, oszczędzaj czas automatyzując zatwierdzenia umów za pomocą wstępnie zdefiniowanych procesów. 

Korzystaj z systemu do analizy dynamiki zamykania ofert i identyfikowania zatorów. Real estate Creatio zapewnia dane statystyczne i ułatwia monitorowanie zaległych umów, które wymagają pilnej reakcji.

Automatyzacja obiegu dokumentów

 • Baza danych dokumentów
 • Powiązane dokumenty

 

Użyj Real estate Creatio, aby łatwo zarządzać dokumentami – śledź dokumenty w systemie, określaj ich rodzaj i połącz je z klientami, szansami sprzedaży, wnioskami, itp. Dołącz skany i kopie dokumentów, twórz nowe dokumenty przy użyciu gotowych szablonów i wypełnij je danymi z systemu. Zachowaj historię zatwierdzeń i chronologię działań dla każdego dokumentu.

Przeglądaj specyfikacje i uzupełnienia do umów, korzystając z funkcji powiązania dokumentów. Real estate Creatio pozwala na ustalenie zależności między dokumentami i szybkie przejście z jednego dokumentu do drugiego.

Narzędzia współpracy

 • Firmowa sieć społecznościowa
 • Panel komunikacyjny
 • Zadania i kalendarz
 • E-maile
 • Połączenia
 • Analityka

Real estate Creatio jest oferowany z narzędziami współpracy, które mogą zwiększyć wydajność zespołu:

 • Firmowa sieć społecznościowa: Omawiaj oferty i projekty, dziel się doświadczeniem, uzyskuj odpowiedzi na pytania, “polajkuj” oraz skomentuj posty.
 • Panel komunikacyjny: Wykonuj połączenia, znajduj dane krytyczne związane z klientem w czasie rzeczywistym,zdefiniuj szybkie wybieranie połączeń i szukaj kontaktów dla połączeń wychodzących. 
 • Zadania i kalendarz: Twórz osobiste lub grupowe zadania związane z kontaktami, szansami sprzedaży lub dokumentami. Synchronizuj zadania i kalendarz z Kalendarzem Google, Microsoft Exchange i dostawaj powiadomienia i przypomnienia w panelu powiadomień.
 • E-mail: Zarządzaj wiadomościami ze wszystkich skrzynek poczty e-mail w jednym środowisku sprzedaży  Real estate Creatio zintegrowanym z MS Exchange i Gmail. Wiadomości e-mail można powiązać z danym kontem, szansą sprzedaży, zamówieniem lub innym obiektem.
 • Połączenia: Uzyskaj dostęp do całej historii połączeń, nawiązuj i odbieraj połączenia, śledź wskaźniki wydajności i monitoruj efektywność przedstawicieli.
 • Analityka: Śledź wydajność pracowników w oparciu o ich zadania, e-maile i rozmowy telefoniczne. Wszystkie panele kontrolne są łatwo konfigurowalne i można monitorować interesujące nas wskaźniki, takie jak średnia liczba aktywności na dzień albo liczba prezentacji w porównaniu do poprzedniego okresu i inne.

Zarządzanie procesami biznesowymi

 • Kreator wizualny procesów
 • Kreator szybkiego modelowania procesów
 • Biblioteka procesów
 • Monitorowanie procesów i analityka

Z Creatio można zautomatyzować procesy biznesowe przy użyciu kreatora wizualnego procesów – wykorzystaj model procesów w BPMN przy użyciu wstępnie skonfigurowanych elementów do tworzenia działań, pracy ze stronami, przetwarzania danych i wywoływania usług zewnętrznych. Możesz wizualizować dane przy użyciu niestandardowych paneli kontrolnych, identyfikować i eliminować zatory w procesach za pomocą łatwego w obsłudze dziennika procesów. Wykorzystaj zoptymalizowane procesy, modyfikuj je lub twórz nowe dla unikatowych potrzeb Twojej firmy.

Zarządzanie wiedzą

 • Baza wiedzy
 • Struktura bazy wiedzy

 

Baza wiedzy jest biblioteką online, która przechowuje artykuły, skrypty, wytyczne dla nowych pracowników, szablony dokumentów, prezentacje, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także wszelkie inne materiały. Baza wiedzy przypomina media społecznościowe – użytkownicy mogą „polajkować” posty, dzielić się pomysłami i komentarzami. Pomaga to innym użytkownikom szybko i łatwo znaleźć najbardziej popularną prezentację lub najbardziej użyteczną odpowiedź.

Sortuj artykuły w rozległej bazie wiedzy, aby szybko znaleźć najczęściej używane dokumenty i aktywa. Dodawanie tagów (słów kluczowych) oraz krzyżowe linkowanie artykułów ułatwią znalezienie potrzebnego rekordu w bazie wiedzy.

Synchronizacja i integracja

 • Import danych do/z Excel
 • Integracja z MLS
 • Integracja z siecią
 • Integracja z MS Exchange
 • Integracja z Google
 • Integracja maili za pomocą IMAP / SMTP

Real estate Creatio zapewnia wbudowane narzędzia do importowania danych i integracji:

 • Excel: Zaimportuj lub wyeksportuj konta i kontakty, wykazy, dokumenty, itp.     
 • Integracja MLS: Zaciągnij dostępne oferty z rynku do systemu, importuj dane MLS i zdjęcia, aby rozszerzyć możliwości połączenia kupujących i sprzedających.
 • Integracja www: Dodaj leady ze strony internetowej lub innego źródła. System automatycznie zweryfikuje dane, utworzy nowe kontakty i poprowadzi Cię przez odpowiedni proces.
 • Microsoft Exchange: Przeprowadź bezproblemową integrację, aby zsynchronizować pocztę e-mail, kontakty i zadania. Można dostosować częstotliwość synchronizacji (codziennie, co godzinę lub częściej), aby zawsze mieć pod ręką wszystkie istotne dane.
 • Google: Synchronizuj wiadomości e-mail, kalendarze i kontakty ze swojego konta. Dwa kierunki integracji sprawią, że przełączanie się pomiędzy aplikacjami nie będzie potrzebne w przypadku wysłania e-maila lub zarządzania kalendarzem.
 • IMAP / SMTP: Zachowaj całą historię korespondencji e-mail z klientami w serwisie Creatio niezależnie od dostawcy poczty elektronicznej – wysyłaj i odbieraj wiadomości bez opuszczania aplikacji.

Kreator systemu

 • Zmiany interfejsu użytkownika (UI)
 • Zmiany wprowadzane przez użytkowników
 • Role użytkowników i prawa dostępu
 • Integracja LDAP
 • Dziennik aktywności

Real estate Creatio umożliwia użytkownikom spersonalizowanie aplikacji poprzez dostosowywanie stanowisk pracy, pokazywanie/ukrywanie sekcji systemu dla zależnie od roli użytkowników lub dodając logo firmy i stosując kolory firmowe. Z łatwością zmieniaj, dodawaj i usuwaj pola danych albo nawet całe strony. Aplikacja udostępnia kreatory obiektów, stron i procesów. Wykorzystaj kreatora, aby zmienić widoki danych lub logikę biznesową bez znajomości programowania. System oferuje bibliotekę gotowych do użycia elementów, które mogą być używane do tworzenia dokumentów, wiadomości e-mail, faktur, jak również narzędzia do pracy z zawartością. Za pomocą kreatora aplikacji mobilnej możesz łatwo spersonalizować swoją aplikację mobilną.

W Real estate Creatio jesteś w stanie udzielić lub odmówić dostępu do poszczególnych rekordów lub poszczególnych grup rekordów. Dziennik aktywności utrzymuje rejestr wszystkich operacji z udziałem krytycznych danych i pozwala na szybkie wyszukiwanie informacji, wraz z chronologią wszystkich zdarzeń w systemie.