Profesjonalne usługi

 

W Creatio tworzymy najlepsze technologie CRM oparte na procesach. Podczas gdy my skupiamy się na rozwoju produktu i aktualizacji, ponad 400 naszych partnerów oferuje wdrożenie i usługi konsultingowe dla produktów Creatio.

Metodologia wdrożenia projektu CRM

Metodologia wdrożeniowa Creatio bazuje na PRINCE2, uznawanym na całym świecie podejściu do zarządzania projektem, które pomaga znacznie zmniejszyć czas trwania projektu, poprawiać komunikację między członkami zespołu i dostarczać gotowe rozwiązania, które spełniają wszystkie wymagania biznesowe. Podejście PRINCE2 obejmuje następujące etapy realizacji projektu: opracowanie, wykonanie, uruchomienie i zamknięcie.

Opracowanie

Określenie celów projektu i zadań

Zdefiniowanie wizji projektu

Wykonanie

Dostosowywanie i wdrażanie zaplanowanych rozwiązań w założonym czasie

Uruchomienie

Testy End-to-end

Testy akceptacyjne

Próbny start

Zamknięcie

Finalizowanie projektu

Uruchomienie wsparcia

Przegląd wyników

Opracowanie

Podczas fazy wspólnego opracowywania ustalimy kamienie milowe projektu, jego koncepcję, określimy cele i zadania.

Karta projektu

Karta projektu to podstawowy dokument, który definiuje zobowiązania i cele projektu. Przygotowując karty projektu, dokładnie badamy potrzeby wszystkich klientów, aby zdefiniować rezultaty projektu i harmonogram.

Koncepcja projektu

Koncepcja projektu jest tworzona na podstawie przypadków biznesowych klienta i opisuje cały proces biznesowy użytkownika, w tym procesy przepływu pracy poza systemem. To umożliwia wspólne zrozumienie działania systemu.

Wykonanie

Produkty Creatio są dostarczane do klienta jako gotowe do użycia funkcjonalne bloki. Nasza grupa doradztwa technicznego zapewnia koncepcję techniczną, adaptację systemu i testowanie funkcjonalności na każdym etapie. Po zakończeniu etapu wykonania, system jest precyzyjnie dostrajany zgodnie z wymaganiami.

Projektowanie

Każdy Twój wymóg jest dokumentowany: logika systemu, integracja, gotowe raporty, jak również niezbędne przypadki testowe, aby sprawdzić i dostosować system do Twoich potrzeb.

Dostosowywanie i testy

Eksperci Creatio konfigurują system, aby spełniał Twoje wymagania. Twój zespół testuje i sprawdza.

Dostawy bloków funkcjonalnych

Gdy nasz zespół zaprezentuje gotowe rozwiązanie, możemy przetestować system razem.

Testy klienta

Twój zespół testuje gotowe rozwiązanie, sprawdza jego funkcje poprzez realizację przypadków testowych i zapewnia informacje zwrotne służące wprowadzeniu poprawek.

Uruchomienie

Na tym etapie odbywają się testy całej funkcjonalności systemu. Twój zespół uczy się pracować w systemie.

Test działania

Zespół Creatio wykonuje testy „end-to-end” systemu i dostarcza produkt do Twojego zespołu po przejściu wymaganych przypadków testowych.

Testy akceptacyjne

Po szkoleniu grupa testowa rozpoczyna pracę w systemie. Eksperci Creatio mogą w razie potrzeby nadzorować użytkowników przez pierwszych kilka dni.

Próbny start

Eksperci Creatio szkolą wszystkich pracowników, a grupa pilotażowa zaczyna pracę z systemem.

Zamknięcie projektu

Faza obejmuje formalne zamknięcie projektu, analizy i plany rozwojowe systemu. Po podpisaniu protokołu zamknięcia wdrożenia Creatio przeprowadza badanie satysfakcji użytkownika i uruchamia wsparcie projektu.

Finalizacja projektu

Eksperci Creatio prezentują wyniki projektu i pełną funkcjonalność systemu na spotkaniu u klienta . Po podpisaniu wymaganych dokumentów obie strony mogą zaplanować dalszą współpracę.

Uruchomienie wsparcia projektu

Wszyscy Twoi pracownicy pracują teraz w systemie. W ramach wsparcia systemu zostaje przypisany do Ciebie Customer Success Manager.