Base Business Premium
Subskrypcja
System jest dostępny w dwóch opcjach wdrażania - Cloud i On-site.

% kosztu licencji

Oferowane bez dodatkowych kosztów w ramach subskrypcji

10%
nie mniej niż $ 700
15%
nie mniej niż $ 14 000
Licencja wieczysta
System można wdrożyć tylko na serwerach klienta.

% kosztu licencji

20% 25%
nie mniej niż $ 700
30%
nie mniej niż $ 14 000

Maksymalny czas na odpowiedź (Sprawy priorytetowe)

4 godziny 1 godzina 30 minut

Maksymalny czas odpowiedzi (Sprawy drugo- i dalszorzędne)

8 godzin 4 godziny 2 godziny

Godziny pracy (ET, UTC - 1)

8 am – 6 pm
(poniedziałek – piątek)
8 am – 6 pm
(poniedziałek – niedziela)
24х7

Nieograniczona liczba spraw

Konsultacje w sprawie instalacji oprogramowania i konfiguracji

Konsultacje dotyczące funkcjonalności

Konsultacje w sprawie dostosowywania
Za pomocą narzędzi dostosowywania użytkownika

Konsultacje na temat konfiguracji i rozwoju na platformie Creatio

-

Identyfikacja i eliminacja usterek oprogramowania

Aktualizacje do nowych wersji oraz dostarczanie aktualizacji

Dostęp do społeczności Creatio

Wsparcie offline
E-mail, wspólnota Creatio
Wsparcie online
Konsultacja telefoniczna, połączenie z komputerem stacjonarnym
-

Zarządzanie priorytetami

- -

Dedykowany Customer Success Manager

- -

Dodatkowe warunki i postanowienia

  • Zakup pakietu wsparcia jest obowiązkowy przy zakupie licencji na oprogramowanie / subskrypcje.
  • Wszystkie usługi doradcze są dostarczane dla jednego kontaktu po stronie klienta lub dla wszystkich certyfikowanych użytkowników po stronie partnera zgodnie z zasadami certyfikacji.
  • Pakiety wsparcia są nabywane na okres nie krótszy niż rok dla wszystkich produktów, które są używane przez klienta.
  • W momencie zakupu pakietu wsparcia klient musi używać jednej z oficjalnych wersji produktów Creatio.
  • Wszystkie darmowe aktualizacje produktu, które są wliczone w zakup licencji, nie zawierają dodatkowych usług (innych niż konsultacje).
BaseBusinessPremium
SubskrypcjaOferowane bez dodatkowych kosztów w ramach subskrypcji10%15%
Licencja wieczysta15%20%25%
Maksymalny czas na odpowiedź (Sprawy priorytetowe)4 godziny1 hora30 minut
Maksymalny czas odpowiedzi (Sprawy drugo- i dalszorzędne)8 godzin4 v2 godziny
Godziny pracy (ET, UTC - 1)8 am – 6 pm (poniedziałek – piątek)8 am – 6 pm (poniedziałek – niedziela)24х7