Zarządzanie procesem biznesowym

 • Projektant procesów
 • Silnik technologiczny zarządzania procesem biznesowym
 • Biblioteka procesów
 • Monitorowanie procesów i analityka

Creatio zapewnia kompletny zestaw narzędzi do efektywnego zarządzania procesami biznesowymi, w tym do modelowania procesów, wykonania ich, monitorowania i analizy. Projektuj przepływ procesu za pomocą skonfigurowanych elementów do tworzenia działań (zadań, połączeń i wiadomości), pracy ze stronami, przetwarzania danych i wywoływania usług zewnętrznych. Wykorzystaj nowatorskie procesy   stworzone w oparciu o najlepsze praktyki branżowe jak również gotowe szablony dostępne w marketplace. Wszystkie wykonane etapy procesu są przechowywane w systemie, aby pomóc Ci bardziej skutecznie monitorować i analizować przebieg procesów i wyniki. Śledz wykonywanie procesów za pomocą wartości metrycznych (czas trwania, średni czas wykonania, wartości maksymalne i minimalne). Wizualizuj dane procesu przy użyciu dedykowanych dashboardów. Identyfikuj i eliminuj wąskie gardła w procesach za pomocą łatwych w obsłudze logów.

Zarządzanie procesem biznesowym

Zarządzanie zgłoszeniami

 • Obsługa zgłoszeń
 • Kreator zgłoszeń
 • Inteligentny interfejs zarządzania zgłoszeniem
 • Analiza zgłoszeń

Zarządzaj niestrukturalnymi przypadkami dzięki Dynamic Case Management (DCM). DCM oferuje elastyczne, oparte na kontekście wzory, które umożliwiają użytkownikom dynamiczny wybór najlepszych ścieżek i zbiorów działań, aby osiągnąć optymalne wyniki. Zautomatyzuj procesy niestrukturalne za pomocą systemu dostosowywania i podejścia DCM. Unikalna synergia zarządzania procesami biznesowymi i zarządzania przypadkami zapewni jeszcze wyższy poziom usprawnienia kluczowych operacji biznesowych w organizacji. Dodaj kluczowe parametry i możliwe kroki na każdym etapie – od tego momentu proces jest gotowy do pracy. Za pomocą narzędzia „drag-n-drop” możesz łatwo zmienić kolejność etapów procesu, a także poszczególne kroki pomiędzy różnymi etapami. Uruchom analizy w czasie rzeczywistym, aby podejmować decyzje i jeszcze bardziej uspawniać proces.

Zarządzanie zgłoszeniami

Kreator systemu

 • Kreator sekcji
 • Reguły biznesowe
 • Konfiguracja interfejsu użytkownika
 • Ustawienia analityki
 • Aplikacja mobilna
 • Import danych i synchronizacja
 • Konfiguracja rozwoju

Dostosuj niemal wszystko dzięki platformie Creatio – od struktury sekcji i logiki biznesu po wygląd systemu zgodny ze stylem firmy. Za pomocą kreatora sekcji możesz utworzyć nowe sekcje w Creatio i edytować istniejące: zmeniać pola danych, ich lokalizacje, dodawać lub ukrywać pola, karty i szczegóły. Konfiguruj miejsca pracy za pomocą kreatora systemu, pokazuj / ukrywaj sekcje systemu zależnie od roli użytkowników lub personalizuj aplikację, dodając logo firmy i stosując firmowe kolory. Użyj kreatora aplikacji mobilnej do dodawania / ukrywania różnych sekcji systemu oraz do personalizacji aplikacji mobilnej. Studio Creatio ma otwartą konfigurację, która pozwala na rozszerzanie funkcjonalności niemal każdej aplikacji. Platforma ma wielowarstwową architekturę SaaS, która używa niezawodnej technologii HTML5 i AJAX.

Kreator systemu

Podstawowa konfiguracja

 • Zarządzanie strukturą organizacyjną
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie wewnętrzną i zewnętrzną komunikacją
 • Zarządzanie danymi kont i kontaktów

Stwórz plan pracy pracownika i zarządzaj innymi działaniami z zakresu HR. Zarządzaj zadaniami przez cały proces realizacji. Planuj pracę, zadania i spotkania w wygodnym kalendarzu Creatio. Twórz osobiste lub grupowe zadania połączone z kontaktami, jak również synchronizuj zadania i kalendarz z Kalendarzem Google i Microsoft Exchange. Wykorzystaj powiadomienia systemowe, aby uzyskać najnowsze aktualizacje dla Twojej działalności. Komunikuj się z zespołem i klientami bezpośrednio z systemu. Wykonuj połączenia, zarządzaj pocztą e-mail, zatwierdzaj umowy, współpracuj z komunikatorami firmowej sieci społecznościowej przy użyciu panelu kontrolnego. użytkownicy Creatio mogą komunikować się ze sobą (wliczając w to połączenia wideo) za pośrednictwem telefonii internetowej całkowicie za darmo. Twórz pojedynczą bazę danych wszystkich klientów, dostawców, partnerów i konkurentów. Wzbogać dane za pomocą sieci społecznościowych, zachowuj historię komunikacji, struktury korporacyjnej i łatwo analizuj dane.

Podstawowa konfiguracja

Aplikacja mobilna

 • Mobilne stanowisko pracy
 • Tryby pracy online i offline
 • Dostosowanie mobilnej aplikacji

Użyj aplikacji mobilnej Creatio jako miejsca pracy zdalnej z natychmiastowym dostępem do danych klienta, kalendarza, kanału mobilnego, paneli kontrolnych i analityki. Synchronizuj swoje działania z planami współpracowników i bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami firmy 24 godziny na dobę 7dni w tygodniu. Aplikację można zainstalować na urządzeniach mobilnych z takimi systemami operacyjnymi, jak Android, iOS, Windows Phone. Aplikacja może pracować w trybie online i offline. Dodawaj lub ukrywaj sekcje i stanowiska pracy. Dostosuj strony w wersji mobilnej systemu za pomocą Kreatora aplikacji mobilnych.

Aplikacja mobilna

Bezpieczeństwo i administracja

 • Administracja prawami dostępu
 • Wsparcie WebSSO
 • Integracja z LDAP
 • Dziennik aktywności

Creatio zapewnia ochronę danych i wielopoziomowe zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Łatwo zarządzaj prawami dostępu dla użytkowników i grup. Udziel lub odmów dostępu do poszczególnych rekordów lub poszczególnych grup rekordów i określ, które sekcje są dostępne dla określonych użytkowników. Administruj rolami użytkowników szybko i bezpieczne za pomocą technologii Single Sign-On (WebSSo), która upraszcza proces logowania. Scentralizowana administracja użytkownika zapewnia sprawną integrację Creatio z firmowym środowiskiem IT. Użyj aktywnych poświadczeń usługi, aby uzyskać dostęp do systemu. Dziennik aktywności utrzymuje rejestr wszystkich krytycznych danych dla operacji i pozwala szybko uzyskać informacje albo zrozumieć chronologię zdarzeń w systemie.

Bezpieczeństwo i administracja